X
تبلیغات
زولا

آیا تا به حال خود را بخشیده‌اید؟

یک آزمایش!
روبه‌روى آینه بایستید و تمرکز کنید با دقت به رنگ چشم‌ها، خطوط مورب و موازى صورت خود را نگاه کنید! بعد از چند لحظه تمرکز، احساس می‌کنید که سالهاست خود را در آینه به این دقت نگاه نکرده‌اید. سپس پنج بار با آرامش و از صمیم قلب با ذکر نام کوچک خود به تصویر بگویید:
… جان دوستت دارم، … جان خیلى دوستت دارم. من همه کارهایت را تایید می‌کنم! من به خوبى می‌دانم که تو بی‌گناهی! … جان من خیلى دوستت دارم.
آیا می‌توانید به دفعات یاد شده این کار را انجام دهید؟
اگر توانستید که بسیار خوب به شما تبریک می‌گویم! شما خود را دوست دارید، پس دیگران را هم می‌توانید دوست داشته باشید و در نهایت خداوند را و رابطه شما به این شکل می‌شود: (خدا=خلق=خودم).
اما اگر نتوانستید! نگران نباشید، ٩٨ درصد از مردم نمی‌توانند این کار را به خوبى انجام دهند!
برگردید به گذشته، اشتباهات خود را ببخشید و بدانید که اگر اشتباه نبود، هرگز بشر متعالى نمی‌شد.
آزمایش بعدی!
یک برگ کاغذ بردارید و بالاى آن بنویسید افرادى که به من بدى کرده‌اند، از جمله: عزیزانم را از من گرفته‌اند و به هر نحوى عامل رنجش شدید من شده‌اند.
نام این افراد را بنویسید: (به صورت ستونی) سپس به روى هر اسم خوب تمرکز کنید و چهره آن فرد را در نظر بگیرید. لحظاتى بعد، روبروى نامش بنویسید: دوستت دارم، از گناه تو گذشتم!
آیا می‌توانید این کار را بکنید؟ یقین بدانید اگر نتوانید این کار را بکنید و دیگران را ببخشید، هرگز قادر به بخشودن خود نخواهید بود.
یک پیشنهاد!
خود را ارزیابى کنید.
می‌پرسید چگونه؟ ارزیابى یعنى چه؟
به بیانى ساده: ارزیابى یعنى، نگاهى به صفات خوب یا بد خود داشتن، به عبارتى، صفات خود را تحلیل کردن و در نهایت، تقویت صفات خوب و تضعیف صفات بد است… .
چکیده مطالب:
- همه چیز در این جهان دوطرفه است، پس اگر می‌خواهید خداوند به سخنان شما گوش فرا دهد، به سخنان او گوش دهید!
- گوش کردن به سخنان خداوند به نوعى، یعنى، دوست داشتن او! پس او را با عمل به فرامینش دوست داشته باشید تا او نیز شما را دوست داشته باشد!
- فراموش نکنید! دوست داشتن خلق= دوست داشتن خالق.
- اگر این نکته را دریابیم که در وجود هر انسانى روح خداوند خانه گزیده، آیا باز هم حاضر می‌شویم به کسى توهین کنیم؟
براى آن‌که مردم دوستتان بدارند، باید ابتدا خودتان را دوست بدارید!
- از اشتباهات خود دلگیر نباشید، ما به این جهان آمده‌ایم تا اشتباه کنیم، اگر اشتباه نمی‌کردیم، هرگز متعالى نمی‌شدیم!
- هر اشتباه یعنى، یک تجربه! اما مراقب باشید گاهى یک اشتباه همه عمر را به باد خواهد داد!
- از اشتباه کردن نترسید! ترسوها هرگز پیشرفت نخواهند کرد!
- خود را ببخشید تا بتوانید دیگران را هم ببخشید!
- اطرافیان خویش را دوست بدارید و در هر زمان ممکن به آنها شفاف و روشن بگویید که دوستشان دارید، قبل از آنکه با حسرت و اشک بر سر گور آنان این سخن را بگویید!
- براى راهیابى به خلوت خاص حق باید ابتدا آغوش خویش را بر روى خلق بگشایید!


جان کلام:
دوست داشتن خلق را از همین امروز تجربه کن تا آثار شگرف دوست داشتن خالق را به تماشا بنشینی!

افزایش آمار بازدید تک باکس