٥ سوالی که مردان را به هراس می‌افکند!

٥ سوالی که بیشتر از بقیه سوالها مردان را به هراس می‌اندازد عبارتند از:


١- به چی فکر می‌کردی؟
٢- مرا دوست داری؟
٣- به نظرت من چاق شده‌ام؟
٤- فکر می‌کنی اون خوشگلتر از منه؟
٥- اگر من بمیرم تو چکار می‌کنی؟
چیزی که این سوالها را خیلی سخت می‌کنه اینه که مطمئناً اگر مردان به آنها پاسخ غلط بدهند(یعنی حقیقت رو بگن) جروبحث مفصلی در می‌گیره.


حالا ما در اینجا سوالها را یکی یکی بررسی می‌کنیم و جوابهای احتمالی را در نظر می‌گیریم.

سوال ١ : به چی فکر می‌کردی؟
پاسخ مناسب به این سوال البته اینه که «ببخشین اگه تو فکر رفته بودم عزیزم. داشتم فکر می‌کردم که تو چه زن مهربون، زیبا، عمیق، باهوش و فهمیده‌ای هستی و من چقدر خوشبختم که با تو آشنا شدم.»
این جواب البته با پاسخ حقیقی که به احتمال زیاد یکی از گزینه‌های زیر است تشابهی ندارد:
الف: فوتبال
ب: این که چقدر چاقی
ج: چقدر او از تو خوشگلتره
د: وقتی مردی پولی که از بیمه عمرت می‌گیرم را چطور خرج کنم.
ه: فردا که با دوستام قرار دارم چه بهانه‌ای برای خونه نیومدن بیارم.
یکنفر یکبار در جواب این سوال زنش گفته بود: اگر می‌خواستم بدونی که به چی فکر می‌کنم باهات حرف می‌زدم!

سوال ٢ : مرا دوست داری؟
پاسخ مناسب به این سوال «البته» و اگر بخواهید پاسخی با جزئیات بیشتر بدهید، «البته عزیزم» است.
پاسخهای نامناسب شامل موارد زیر است:
الف: اگه بگم «بله» خوشحال می‌شی؟
ب: بستگی به این داره که منظورت از دوست داشتن چیه.
ج: برات مهمه؟
د: کی؟ من؟
ه: آره، جون خودت.

سوال ٣ : به نظرت من چاق شده‌ام؟
پاسخ مناسب اینه: «البته که نه»!
در بین پاسخهای غلط میشه به اینها اشاره کرد:
الف: در مقایسه با چی؟
ب: نمی‌تونم بگم چاقی ولی خیلی خوش هیکل هم نیستی.
ج: یک خورده اضافه وزن بهت میاد.
د: از این چاقتر هم دیدمت.
ه: برو جلوی آینه خودت می‌فهمی.

سوال ٤ : فکر می‌کنی اون خوشگلتر از منه؟
باز هم پاسخ مناسب اینه که «البته که نه»!
بعضی از جوابهای غلط به قرار زیرند:
الف: بله. ولی تو خیلی فهمیده‌تر و با احساس‌تر هستی.
ب: خوشگلتر که نه، ولی خوش هیکل‌تره.
ج: به خوشگلی تو وقتی که به سن او بودی نیست.
د: منظورت از خوشگلی چیه؟
ه: خوشگلی که ملاک نیست.

سوال ٥ : اگر من بمیرم تو چکار می‌کنی؟
این سوالیه که راه فراری نداره. صرفنظر از این که شما چه جوابی بدهید برای حداقل یکساعت سوال و جوابهای بعدی آماده شوید. از این قبیل:
زن: آیا دوباره ازدواج می‌کنی؟
مرد: البته که نه!
زن: چرا؟ از متاهل بودن بدت میاد؟
مرد: البته که نه.
زن: پس چرا دوباره ازدواج نمی‌کنی؟
مرد: باشه. دوباره ازدواج می‌کنم.
زن: دوباره ازدواج می‌کنی؟ (در حالی که اشک در چشمهاش پر شده)
زن: کنار او توی همین تختخواب می‌خوابی؟
مرد: پس کجا بخوابم؟
زن: عکسهای منو برمی‌داری و جاش عکسهای اونو می‌ذاری؟
مرد: این کار به نظر کار عاقلانه‌ای میاد.
زن: و تو اجازه میدی که اون انگشترهای منو دستش کنه؟
مرد: نه. اون نمی‌تونه انگشترهای تو رو دستش کنه چون انگشتهاش خیلی نازکتر از انگشتهای توه.
زن: چی گفتی؟
مرد: اوه! منظورم این بود که ....

افزایش آمار بازدید تک باکس