X
تبلیغات
زولا

دوستی

دوستى بین زنان:
زنى یک شب به خانه نیامد و روز بعد به شوهرش گفت که شب را در خانه یکى از دوستانش گذرانده است.
مرد به ١٠ تا از بهترین دوستان زنش تلفن کرد و همگى آنها از این ماجرا اظهار بى اطلاعى کردند.


دوستى بین مردان:
مردى یک شب به خانه نیامد و روز بعد به همسرش گفت که شب را در خانه یکى از دوستانش گذرانده است.
زن به ١٠ تا از بهترین دوستان شوهرش تلفن کرد. ٨ تا از آنها تأیید کردند که مرد شب قبل خانه آنها بوده است و
٢ تاى دیگر گفتند که هنوز هم همانجاست.

 

افزایش آمار بازدید تک باکس