X
تبلیغات
زولا

واقعیتهای روزگار ما

• ما اکنون ساختمانهاى بلندترى داریم اما سقف تحمل‌مان کوتاهتر شده است.

• جاده‌هاى پهن‌ترى داریم اما دیدگاهمان باریکتر شده است.

• بیشتر خرج می‌کنیم ولى کمتر به‌دست می‌آوریم.

• بیشتر از سابق خرید می‌کنیم ولى شادى کمترى نصیب‌مان می‌شود.

• خانه‌هاى بزرگترى داریم با خانواده‌هاى کوچکتر.

• راحتى بیشترى داریم ولى وقت کمتر.

• درجات تحصیلى بالاترى کسب می‌کنیم ولى فهم و ذوقمان پائینتر آمده است.

• دانش بیشترى داریم ولى قدرت تشخیص کمتر.

• تجربه بیشترى داریم ولى مشکلاتمان هم بیشتر شده است.

• بیشتر از سابق دارو می‌خوریم ولى سلامتى کمترى داریم.

• نوشیدنى زیاد می‌خوریم، سیگار زیاد می‌کشیم، بی‌پروا خرج می‌کنیم، بسیار کم می‌خندیم، با سرعت زیاد رانندگى می‌کنیم، زود عصبانى می‌شویم، شبها دیر می‌خوابیم، صبحها خسته از خواب بیدار می‌شویم، بسیار کم می‌خوانیم، بسیار زیاد تلویزیون تماشا می‌کنیم و به‌ندرت دعا می‌کنیم.

• مقدار چیزهایى که در اختیار داریم بسیار بیشتر از سابق است ولى ارزش خود ما کمتر شده است.

• بیشتر حرف می‌زنیم و کمتر فکر می‌کنیم.

• کمتر عشق می‌ورزیم و بیشتر نفرت داریم.

• یاد گرفته‌ایم چگونه زندگى را بگذرانیم ولى نمی‌دانیم چگونه زندگى را بسازیم.

• ما سالهاى زندگیمان را افزایش داده‌ایم ولى زندگى سالهایمان کاهش یافته است.

• ما تا ماه می‌رویم و بر می‌گردیم ولى از کوچه رد نمی‌شویم تا به همسایه جدیدمان سرى بزنیم.

• کارهاى بزرگترى انجام داده‌ایم ولى نه بهتر.

• اتم را شکافته‌ایم ولى پیشداوریهایمان دست نخورده باقى مانده‌اند.

• بیشتر برنامه‌ریزى می‌کنیم و کمتر کار.

• همیشه عجله داریم و کمتر صبر می‌کنیم.

• کامپیوترهاى بیشترى می‌سازیم و اطلاعات بیشترى در آنها نگاهدارى می‌کنیم ولى ارتباطمان با همدیگر کمتر و کمتر شده است.

• با سیستم تغذیه‌اى که داریم، چاقتر از سابق شده‌ایم ولى شخصیت‌مان نحیفتر و لاغرتر شده است.

• حالا زن و مرد هر دو کار می‌کنند و درآمد خانواده بیشتر شده است ولى میزان طلاق هم افزایش یافته است. خانه‌ها شیکتر ولى خانواده‌ها کوچکتر و شکسته‌تر.
 

افزایش آمار بازدید تک باکس