توصیه‌هاى دکتر

خانمى همراه شوهرش به مطب دکتر رفت. دکتر بعد از معاینه  مرد از زنش خواست در اطاق دکتر باقى بماند و مرد از اطاق بیرون رفت.
دکتر به زن گفت: «شوهر شما بیمارى خطرناکى دارد. در اثر این بیمارى، به افسردگى و اضطراب شدیدى هم دچار شده است. اگر کارهایى که مى ‌گویم را انجام ندهید مطمئناً خواهد مرد.»
سپس افزود: «هر روز صبح، صبحانه  کامل و سالمى براى او فراهم کنید. با او خوشرفتارى کنید و کارى نکنید که ناراحت شود. براى ناهارش یک غذاى رژیمى تهیه کنید و براى شام هم سالاد فصل و یک غذاى سبک تدارک ببینید. وقتى شوهرتان از سرکار به خانه می‌آید با او بحث نکنید چون احتمالاً خسته است و حوصله  بحت و بگو مگو ندارد. مشکلاتتان را هم براى او بازگو نکنید چون اضطرابش را بدتر خواهد کرد. خلاصه سعى کنید به هر ترتیبى که مى ‌‌توانید رضایت او را جلب کنید. اگر این کارهایى که گفتم را براى ١٠ ماه تا یکسال انجام دهید، فکر مى کنم شوهرتان سلامتیش را دوباره به دست خواهد آورد.»
در راه برگشت به خانه، مرد با نگرانى از زنش پرسید: دکتر در مورد بیمارى من چى گفت؟ زن گفت: «هیچى. گفت دارى مى میرى!»
 
افزایش آمار بازدید تک باکس