پرسش و پاسخ


نامت چه بود؟ آدم
فرزند؟ من را نه مادرى نه پدرى. بنویس اولین یتیم عالم خلقت
محل تولد؟ بهشت پاک
محل سکونت؟ زمین خاک
آن چیست برگرده نهادی؟ امانت است
قدت؟ روزى چنان بلند که همسایه خدا. اینک به قدر سایه بختم به روى خاک
اعضاى خانواده؟ حواى خوب و پاک. قابیل خشمناک. هابیل زیرخاک
روز تولد؟ در روز جمعه‌اى. به گمانم که روز عشق
رنگت؟ اینک فقط سیاه. زشرم چنان گناه
چشمت؟ رنگى به رنگ بارش باران که ببارد زآسمان
وزنت؟ نه آنچنان سبک که پرم درهواى دوست نه آنچنان وزین که نشینم بر این زمین
جنست؟ نیمى مرا زخاک نیم دگر خدا
شغلت؟ در کار کشت امیدم به روى خاک
شاکى تو؟ خدا
نام وکیل؟ آن هم فقط خدا
جرمت؟ یک سیب از درخت وسوسه
تنها همین؟ همین!
حکمت؟ تبعید در زمین
همدست در گناه؟ حواى آشنا
ترسیده‌اى ؟ کمى
زچه؟ که شوم اسیر خاک
آیا کسى به ملاقاتت آمده است؟ بلى
که؟ گاهى فقط خدا
دارى گلایه‌ای؟ دیگر گلایه نه، ولى ....
ولى که چه؟ حکمى چنین، آن هم به یک گناه؟!
دلتنگ گشته‌ای؟ زیاد
براى که؟ تنها فقط خدا
آورده‌اى سند؟ بلى
چه؟ دو قطره اشک
دارى تو ضامنی؟ بلى
چه کس؟ تنها کسم خدا
در آخرین دفاع؟ می‌خوانمش، چنان که اجابت کند دعا
 
افزایش آمار بازدید تک باکس