X
تبلیغات
زولا

آزمون هوش

١.
 

نصف دو به اضافه  دو چند می‌شود؟

    جواب : ۳  
٢.
 

من غارهای خیلی کوچک را حفر می‌کنم و طلا و نقره در آنجا ذخیره می‌کنم. من پلهای نقره‌ای و تاجهای طلایی می‌سازم. هر کس دیر یا زود به کمک من احتیاج پیدا خواهد کرد اما با این وجود مردم می‌ترسند که اجازه دهند تا من کمکشان کنم. من کیستم؟

     جواب : دندانپزشک  
٣.
 

فرهاد و بیژن برادرند. فرهاد امروز 33 سال دارد. این سه برابر سنی است که بیژن داشت، وقتی که فرهاد به سن امروز بیژن بود. بیژن چند سال دارد؟


     جواب :۲۲  سال  
٤.
 

مردی از دوستش پرسید: من یک دختر دارم. تعداد خواهرها و برادرهای او برابر است. هر کدام از بردارهایش، تعداد خواهرهایش دو برابر تعداد برادرهایش است. من چند پسر و چند دختر دارم؟


     جواب : ۳پسر-۴دختر  
٥.
 

کلمات زیر دارای یک ارتباط منطقی هستند:

اقدام
باربی
پاپوش
تفاوت
مثلثی

کلمه  بعدی در این دنباله چیست؟

رسانه
کنسرو
صندوق
جاجرود


     جواب :

جاجرود. اولین کلمه دو تا «الف» دارد، دومی دو تا «ب»، سومی دو تا «پ»، چهارمی دو تا «ت»، پنجمی دو تا «ث» پس بعدی باید دو تا «ج» داشته باشد.

 

 
 
٦.
  اگر نصف عدد 5 برابر با 3 بود، ٣/١ ( یک سوم ) عدد 10 چند می‌شد؟

    جواب : ۴  
٧.
 

یک عبارت ریاضی بنویسید که مقدارش برابر 24 باشد و در آن از 3 رقم یکسان استفاده شده باشد و هیچکدام از آنها 8 نباشد.


     جواب : ۲+۲۲  
٨.
 

محکومی را پیش قاضی بردند. قاضی گفت: یک جمله می‌توانی بگویی. اگر درست بود ترا به دار خواهیم آویخت و اگر اشتباه بود سرت را با شمشیر قطع خواهیم کرد.

آن محکوم چه جمله‌ای می‌تواند بگوید که از اعدام شدن نجات یابد؟


 
 
 
جواب : به زودی سرم قطع می شود.
افزایش آمار بازدید تک باکس