X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

روز نامه فروش

روزنامه فروشى در یک خیابان پر رفت و آمد داد مى زد: «روزنامه! روزنامه! فریب خوردن ٥٠ نفر! روزنامه! فریب خوردن ٥٠ نفر! روزنامه!»
یکى از عابران که کنجکاو شده بود روزنامه اى از او خرید و تمام تیترهاى صفحه اول را نگاه کرد و خبرى در مورد فریب خوردن ٥٠ نفر پیدا نکرد.  سراغ روزنامه فروش رفت و به او گفت در این روزنامه که خبرى در مورد فریب خوردن ٥٠ نفر نیست. 
روزنامه فروش به حرف او توجهى نکرد و به کارش ادامه داد:  روزنامه! روزنامه! فریب خوردن ٥١ نفر! روزنامه! فریب خوردن ٥١ نفر!.. .

افزایش آمار بازدید تک باکس