سخنان کوتاه اما عمیق و پرمعنى


• باد مى‌وزد مى‌توانى در مقابلش هم دیوار بسازى، هم آسیاب‌بادى. تصمیم با تو است
• زیباترین حکمت دوستى، به یاد هم بودن است نه در کنار هم بودن
• دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است
• خوب گوش کردن را یاد بگیریم، گاه فرصت‌ها بسیار آهسته در مى‌زنند
• اگر یک روز هیچ مشکلى سر راهم نبود، مى‌فهمم که راه را اشتباه رفته‌ام
• اگر در کارى موفق شوى، دوستان دروغین و دشمنان واقعى به‌دست خواهى آورد
• زندگى کتابى است پرماجرا، هیچ گاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز
• همه خواستنى‌ها داشتنى نیست، همه داشتنى‌ها خواستنى نیست
• به کم نورترین ستاره‌ها قانع باش، چرا که چشم همه به سوى پر نورترین ستاره‌هاست
• فکر کردن به گذشته، مانند دویدن به دنبال باد است
• امروز را براى ابراز احساس به عزیزانت غنیمت بشمار. شاید فردا احساس باشد اما عزیزى نباشد
• اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگى نباشد صداى آب هرگز زیبا نخواهد شد
• کسى را که امیدوار است هیچگاه ناامید نکن، شاید امید تنها دارائى او باشد
• شاد بودن تنها انتقامى است که مى‌توان از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش
• توى دنیا دو نفر باش یکى واسه خودت و یکى براى دیگرى. واسه خودت زندگى کن و براى دیگرى زندگى باش
• زندگى همچون بادکنکى است در دستان کودکى که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین مى‌برد
• براى آنان که مفهوم پرواز را نمى‌فهمند، هر چه بیشتر اوج بگیرى کوچک‌تر مى‌شوی
• فراموش نکن قطارى که از ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشد ولى راه به جائى نخواهد برد 

افزایش آمار بازدید تک باکس