شعری از فدریکو گارسیا لورکا

دلپذیراست
اینکه گناهانمان پیدا نیستند
وگرنه مجبور بودیم
هر روز خودمان را پاک بشوییم
شاید هم مى‌بایست زیر باران زندگى می‌کردیم
و باز دلپذیرو نیکوست اینکه دروغ‌هایمان
شکل‌مان را دگرگون نمى‌کنند
چون در اینصورت حتى یک لحظه همدیگر را به یاد نمى‌آوردیم
خداى رحیم! تو را به خاطر این همه مهربانى‌ات سپاس ...

افزایش آمار بازدید تک باکس