X
تبلیغات
زولا

پند درویش

درویشى به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده مى‌شود. پس از اندک زمانى داد شیطان در مى‌آید و رو به فرشتگان مى‌کند و مى‌گوید: جاسوس مى‌فرستید به جهنم؟
از روزى که این ادم به جهنم آمده مدام در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنمیان را هدایت مى‌کند و...
حال سخن درویشى که به جهنم رفته بود این چنین است: «با چنان عشقى زندگى کن که حتى بنا به تصادف اگر به جهنم افتادى خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند» 
افزایش آمار بازدید تک باکس