X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

موفق باشى آقاى گورسکى!

حتماً همه نیل آرمسترانگ، فضانورد معروف آمریکایى و نخستین انسانى که پاى بر کره  ماه نهاد را مى شناسید. او وقتى از سفینه  مه‌نورد، پیاده شد و نخستین قدم را بر روى کره  ماه گذاشت، این جمله  معروف را ادا کرد که: «گامى کوچک براى یک فرد و گامى بزرگ براى بشریت» و به دنبال این جمله افزود: «موفق باشى آقاى گورسکى». در آن زمان، کارشناسان سازمان فضایى ناسا متوجه منظور آرمسترانگ نشدند. فکر کردند شاید گورسکى اسم یک فضانورد روسى و یا یکى از کارشناسان ناسا باشد ولى هر چه جستجو کردند کسى را با این نام پیدا نکردند.
خود آرمسترانگ نیز پس از مراجعت به زمین، هر بار که با این سؤال مواجه مى ‌شد که منظورش از جمله  «موفق باشى آقاى گورسکى» چه بوده سکوت مى ‌کرد و پاسخى نمى ‌داد. این مسأله به صورت معمّا باقى مانده بود تا بالاخره چند ماه پیش، آرامسترانگ در یک مصاحبه  مطبوعاتى پرده از این راز برداشت. او گفت:
«وقتى بچه بودم در همسایگى ما خانم و آقاى گورسکى زندگى مى ‌کردند. آنها روسى ‌الاصل بودند و به آمریکا مهاجرت کرده بودند. یکروز که در حیاط خانه‌مان بازى مى ‌کردم، توپم به حیاط خانه  آنها افتاد. به آنجا رفتم که توپم را بردارم. از لاى پنجره صداى مشاجره  خانم و آقاى گورسکى به گوش مى ‌رسید. آقاى گورسکى، انجام کارى را از خانمش مى خواست که این تقاضا براى خانم گورسکى خیلى گران آمده بود و ضمن بد و بیراهى که نثار شوهرش مى ‌کرد، سر او داد زد و گفت: مگر خوابش را ببینى که من چنین کارى بکنم. هر وقت پاى این پسر بچه  همسایه‌مان به کره  ماه رسید، منهم این کار را برایت خواهم کرد! من توپم را برداشتم و زود به حیاط خانه خودمان برگشتم ولى جریان این مشاجره را همیشه به یاد داشتم. وقتى بعداً فضانورد شدم و نخستین انسانى شدم که به کره  ماه رفتم، آن جمله را بیان کردم ولى با خودم عهد کردم که تا خانم و آقاى گورسکى زنده هستند چیزى در این باره به کسى نگویم. تا آن که چندى پیش شنیدم هر دوى آنها از دنیا رفته‌اند و اکنون آن ماجرا را برایتان توضیح دادم.»
 

افزایش آمار بازدید تک باکس